Choose a word that has different stress pattern:

Canadian          vegetarian           pedestrian             incredible

A.

Canadian          

B.

vegetarian           

C.

pedestrian             

D.

incredible

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

vegetarian

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...