Choose a word that has different stress pattern:

campground             discard              athlete             capture

A.

campground             

B.

discard              

C.

athlete             

D.

capture

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

discard

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...