Choose a word that has different stress pattern:

campaign                  performance                  brighten               donation

A.

campaign                  

B.

performance                  

C.

brighten               

D.

donation

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

brighten 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...