Choose a word that has different stress pattern:

broadcast                global                   public                  suggest

A.

broadcast                

B.

global                   

C.

public                  

D.

suggest

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

suggest

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...