Choose a word that has different stress pattern:

benefit                 principle                 incapable                 constancy

A.

benefit                

B.

 principle                 

C.

incapable                 

D.

constancy

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

incapable

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...