Choose a word that has different stress pattern:

benefit                 principle                 incapable                 constancy

A.

benefit                

B.

 principle                 

C.

incapable                 

D.

constancy

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

incapable

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...