Choose a word that has different stress pattern:

before            arrive             imply              countless

A.

before            

B.

arrive             

C.

imply              

D.

countless

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

countless

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...