Choose a word that has different stress pattern:

beauty             mutual            Europe            reduce

A.

beauty             

B.

mutual            

C.

Europe            

D.

reduce

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

reduce

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...