Choose a word that has different stress pattern:

battery             radio               organize                 illegal

A.

battery            

B.

 radio             

C.

  organize            

D.

illegal

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

illegal

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...