Choose a word that has different stress pattern:

banana                buffalo                 mosquito                   disaster

A.

banana                

B.

buffalo                 

C.

mosquito                   

D.

disaster

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

buffalo          

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...