Choose a word that has different stress pattern:

avoid                 comment                    reduce                employ

A.

avoid                 

B.

comment                    

C.

reduce                

D.

employ

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

comment

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...