Choose a word that has different stress pattern:

attend                 climate                  program                concert

A.

attend                 

B.

climate                

C.

  program               

D.

 concert

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

attend 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...