Choose a word that has different stress pattern:

athletics          hopelessness             resident              tolerance

A.

athletics          

B.

hopelessness             

C.

resident              

D.

tolerance

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

athletics

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...