Choose a word that has different stress pattern:

appoint              caption             challenge                conquest

A.

appoint              

B.

caption             

C.

challenge                

D.

conquest

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

appoint

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...