Choose a word that has different stress pattern:

anniversary          enthusiasm             apartment            embarrassing

A.

anniversary          

B.

enthusiasm             

C.

apartment            

D.

embarrassing

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

anniversary

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...