Choose a word that has different stress pattern:

animal                    renewable                     develop                    improvement

A.

animal                    

B.

renewable                     

C.

develop                   

D.

 improvement

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

animal  

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...