Choose a word that has different stress pattern:

ancient                 weather                 tower                  event

A.

ancient                

B.

 weather                 

C.

tower                  

D.

event

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

event

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...