Choose a word that has different stress pattern:

altogether                                carefully                            entertainment                          information

A.

altogether                                

B.

carefully                            

C.

entertainment                          

D.

information

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

carefully

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...