Choose a word that has different stress pattern:

alphabet                      continent                   continue                     dedicate

A.

alphabet                      

B.

continent                   

C.

continue                     

D.

dedicate

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

continue       

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...