Choose a word that has different stress pattern:

almost         solar           statement               annoy

A.

almost         

B.

solar           

C.

statement               

D.

annoy

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

annoy

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...