Choose a word that has different stress pattern:

allow               connect                invent               dial

A.

allow               

B.

connect                

C.

invent               

D.

dial

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

dial

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...