Choose a word that has different stress pattern:

agriculture                development                         professional                      unfortunate

A.

agriculture  

B.

development 

C.

professional 

D.

unfortunate

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

agriculture  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...