Choose a word that has different stress pattern:

agriculture                development                         professional                      unfortunate

A.

agriculture  

B.

development 

C.

professional 

D.

unfortunate

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...