Choose a word that has different stress pattern:

agency                    astronaut                       adventure                    canister

A.

agency                    

B.

astronaut                       

C.

adventure                    

D.

canister

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

adventure  

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...