Choose a word that has different stress pattern:

affect               idol                 sneaky                cosy

A.

affect               

B.

idol                

C.

 sneaky               

D.

 cosy

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

affect

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...