Choose a word that has different stress pattern:

aerial                 cactus                  explore                     rainfall

A.

aerial                 

B.

cactus                  

C.

explore                     

D.

rainfall

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

explore     

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...