Choose a word that has different stress pattern:

aerial                 cactus                  explore                     rainfall

A.

aerial                 

B.

cactus                  

C.

explore                     

D.

rainfall

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...