Choose a word that has different stress pattern:

adventure                  register                   equipment                    protection

A.

adventure                  

B.

register                   

C.

common                

D.

quarter

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

adventure   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...