Choose a word that has different stress pattern:

adventure                  register                   equipment                    protection

A.

adventure                  

B.

register                   

C.

common                

D.

quarter

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

adventure   

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...