Choose a word that has different stress pattern:

advance             aquatic               discharge            deepen

A.

advance             

B.

aquatic               

C.

discharge            

D.

deepen

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

deepen

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...