Choose a word that has different stress pattern:

actually            accomplish              equipment              gigantic

A.

actually            

B.

accomplish              

C.

equipment              

D.

gigantic

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

actually

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...