Choose a word that has different stress pattern:

acquaintance               embarrassing              co-operate              helicopter

A.

acquaintance              

B.

 embarrassing              

C.

co-operate              

D.

helicopter

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

helicopter

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...