Choose a word that has different stress pattern:

accurate           customer               computer                exercise

A.

accurate           

B.

customer               

C.

computer               

D.

 exercise

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

computer

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...