Choose a word that has different stress pattern:

accompany               evaluate                  illiterate               interviewee

A.

accompany   

B.

evaluate   

C.

illiterate  

D.

interviewee

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

interviewee

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...