Choose a word that has different stress pattern:

ability            already               retirement              uniform

A.

ability            

B.

already              

C.

 retirement               

D.

uniform

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

uniform

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...