Choose a word that has different stress pattern:

  parade                global                  beauty                 title

A.

 parade                

B.

global               

C.

beauty             

D.

title

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

 parade

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...