Choose a word that has different stress pattern:

 

A.

decide                      

B.

soda                           

C.

involve                         

D.

prepare

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

soda

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...