Chọn vần “eo/oeo” kèm dấu thanh thích hợp điền vào các chỗ chấm dưới đây.
Nhà ngh…, đường ngoằn ng…

A.

èo - oèo

B.

oèo - oèo

C.

èo - èo

D.

oèo - èo

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...