Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:
Lòng yêu nước là tình yêu quê hương, đất nước và ... phục vụ lợi ích của Tổ quốc.

A.

Tinh thần dũng cảm chống giặc ngọai xâm

B.

Ý thức sẵn sàng tham gia nghĩa vụ quân sự

C.

Tinh thần lao động quên mình

D.

Tinh thần sẵn sàng đem hết khả năng của mình

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tinh thần sẵn sàng đem hết khả năng của mình

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...