Chọn tiếng thích hợp trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh câu văn sau :
“Những bông (cút/cúc) vàng (lóng lánh/nóng nánh) sương mai.”

A.

cúc - lóng lánh

B.

cúc - nóng nánh

C.

cút - lóng lánh

D.

cút - nóng nánh

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...