Chọn thêm một thuốc thử để nhận biết các dung dịch chứa trong lọ riêng đã mất nhãn : HCl, HNO3, H3PO4.

 

A.

Ag

B.

AgNO3

C.

Na2CO3

D.

CaCO3

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ag

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...