Chọn phương pháp hóa học nào trong các phương pháp sau để phân biệt 3 lọ đựng hỗn hợp bột Fe + FeO, Fe + Fe2O3, FeO + Fe2O3 (tiến hành theo trình tự)?

A.

Dùng dung dịch HCl loãng, dùng dd CuSO4, dùng dd HCl, dùng dd NaOH.

B.

Dùng dung dịch HCl loãng, dùng dd MnSO4, dùng dd HCl, dùng dd NaOH.

C.

Dùng dung dịch H2SO4 loãng, dùng dd NaOH, dùng dd HCl.

D.

Dùng dd CuSO4, dùng dd HCl, dùng dd NaOH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Dùng dd CuSO4, dùng dd HCl, dùng dd NaOH.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...