Chọn phương pháp để phân biệt dung dịch các chất sau: glixerol, glucozơ, anilin, glyxin, anbumin.

A.

Dùng lần lượt các dung dịch CuSO4, H2SO4, I2.

B.

Dùng lần lượt các dung dịch: Br2, HNO3, Na.

C.

Dùng Cu(OH)2 rồi đun nóng nhẹ, sau đó là dung dịch Br2.

D.

Dùng dung dịch AgNO3/NH3, sau đó là dung dịch Br2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Dùng Cu(OH)2 rồi đun nóng nhẹ, sau đó là dung dịch Br2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải chi tiết - 20 phút - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...