Chọn phương án nào sau đây (theo trình tự) để nhận biết 4 cốc đựng 4 dung dịch: HCl, NaCl, BaCl2, NaClO?

A.

Cho quỳ tím, cho axit HCl.

B.

Cho quỳ tím, cho axit H2SO4.

C.

Cho quỳ tím, cho axit HNO3.

D.

Cho dung dịch KOH, cho axit HCl.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Cho quỳ tím, cho axit H2SO4.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...