Chọn phát biểu sai về quang phổ vạch phát xạ?

A.

Đó là quang phổ gồm những vạch màu riêng biệt nằm trên một nền tối.

B.

Quang phổ vạch phát xạ do các chất khí hoặc hơi ở áp suất cao phát sáng khi bị đốt nóng.

C.

Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau thì khác nhau về số lượng vạch, vị trí các vạch và cường độ sáng của các vạch đó.

D.

Dùng để nhận biết thành phần của các nguyên tố có trong một mẫu vật.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Quang phổ vạch phát xạ do các chất khí hoặc hơi ở áp suất cao phát sáng khi bị đốt nóng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 50 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...