Chọn phát biểu sai về ống Rơn-ghen?

A.

Là một bình cầu thủy tinh (hay thạch anh) bên trong chứa khí áp suất rất kém (10-3 mmHg).

B.

Catôt hình chỏm cầu.

C.

Đối catôt bằng một kim loại khó nóng chảy để hứng chùm tia catôt và được nối với anôt bằng một dây dẫn.

D.

Catôt làm bằng kim loại có nguyên tử lượng lớn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Catôt làm bằng kim loại có nguyên tử lượng lớn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...