Chọn phát biểu sai? Sóng vô tuyến cực ngắn:

A.

ít bị tầng điện li hấp thụ hoặc phản xạ.

B.

có khả năng truyền đi rất xa theo đường thẳng.

C.

được dùng trong thông tin vũ trụ.

D.

không được dùng trong vô tuyến truyền hình.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Sóng vô tuyến cực ngắn cũng được dùng trong vô tuyến truyền thanh (Sóng FM).

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...