Chọn phát biểu sai khi nói về tính chất và tác dụng của tia Rơn-ghen?

A.

Có khả năng đâm xuyên.

B.

Có tác dụng mạnh lên kính ảnh, làm phát quang một số chất.

C.

Không có khả năng ion hóa không khí.

D.

Có tác dụng sinh lí.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Không có khả năng ion hóa không khí.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...