Chọn phát biểu sai khi nói về sóng điện từ:

A.

Sóng điện từ là sóng ngang.

B.

Điện tích dao động sẽ tạo ra sóng điện từ.

C.

Vận tốc sóng điện từ trong chân không nhỏ hơn vận tốc sánh sáng trong chân không.

D.

Sóng điện từ mang năng lượng tỉ lệ với lũy thừa 4 của tần số.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 4 Dao động và sóng điện từ - Đề số 1

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...