Chọn phát biểu sai khi nói về âm.         

A.

A: Môi trường truyền âm có thể rắn, lỏng hoặc khí

B.

Tốc độ truyền âm thay đổi theo nhiệt độ.

C.

Những vật liệu như bông, xốp, nhung truyền âm tốt hơn kim loại.

D.

Đơn vị cường độ âm là W/m2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Những vật như bông xốp, bông hấp thụ âm rất tốt được đùng làm các vật liệu cách âm .

Vậy đáp án đúng là C. 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...