Chọn phát biểu sai:

A.

Qua phép phân tích bằng quang phổ, người ta xác định được thành phần cấu tạo của các chất.

B.

Quang phổ của mặt trời là quang phổ vạch hấp thụ.

C.

Giữa các vùng sóng điện từ được phân chia theo thang sóng điện từ không có ranh giới rõ rệt.

D.

Quang phổ liên tục hoàn toàn giống nhau ở mọi nhiệt độ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Quang phổ liên tục hoàn toàn giống nhau ở mọi nhiệt độ.

Câu này sai vì quang phổ liên tục hoàn toàn khác nhau ở mọi nhiệt độ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...