Chọn phát biểu sai?

A.

Hiện tượng lăng kính tách ánh sáng trắng chiếu đến nó thành chùm sáng màu sắc khác nhau gọi là hiện tượng tán sắc ánh sáng, dải màu này gọi là dải quang phổ của ánh sáng trắng.

B.

Ánh sáng trắng gồm vô số ánh sáng đơn sắc khác nhau có màu biển đổi liên tục từ đỏ đến tím.

C.

Với một môi trường nhất định thì chiết suất của môi trường với các ánh sáng đơn sắc khác nhau có chiết suất khác nhau và có trị tăng dần từ đỏ đến tím.

D.

Ánh sáng trắng chỉ có 7 màu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ánh sáng trắng chỉ có 7 màu.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...